Elektrofizyon Kaynağı

Elektrofizyon Kaynağı


Elektro Füzyon Kaynak

Elektrofizyon kaynak metodu yüksek emniyet isteyen sistemlerde, alanın dar olmasından sebebiyle alın kaynak metodunun kullanılmadığı ve tamir bölgelerinde kullanılmaktadır. 

Bu metoda Elektrofizyon kaynak makinesi ile Elektrofizyon ek parça kullanılmaktadır. Elektrofizyon ek parçaları PE boruyla temas eden iç yüzeylerine, imalat esnasında özel rezistans teller yerleştirilmiştir.Bu tellere Elektrofizyon kaynak makinesi ile gerilim verilerek, ek parçanın boru ile birleşecek iç yüzeyi erime sıcaklığına getirilir ve Elektrofizyon ek parça ile PE borunun kaynak işlemi yapılmış olur.