Çevre Politikamız

RAMAKSAN ÇEVRE POLİTİKASI

Ramaksan, ekonomik  kalkınma ve ilerlemenin ekolojik açıdan kabul  edilebilir  bir esasa dayandırılmasını gelecek kuşaklara karşı sorumluluğun bir gereği olarak temel  ilke kabul eder.  
Kaliteli ürünlerin ancak güvenli ve temiz ortamlarda üretilebileceği bir gerçektir. Ramaksan ürün geliştirme, tasarım ve imalat süreçlerinde Ramaksan çevre politikalarına uyumlu olarak, sürdürülebilir kalkınma anlayışı içinde gerekli   teknolojileri uygulamayı amaçlar.  Ramaksan, bu amaca  aşağıdaki faaliyetlerde bulunarak ulaşacağına  inanır.

* Doğal kaynak tüketiminin düşük olduğu, daha az atığın üretildiği, daha fazla geri dönüşümlü malzemenin kullanıldığı, emisyon ve gürültü değerlerinin çevreyi daha  az etkilediği ortamlarda çalışma sağlamak

* Çevre boyutları ile bağlantılı bütün yasal şartları ve Ramaksan'ın kabul ettiği diğer çevre koruma gereklerini yerine getirmek  ve çevre performansını sürekli artırmak

* Çevre kirliliğini önleme ve sürekli gelişmeye yönelik  iyileştirme, "yaratıcı öneriler" yapmak, bunların uygulanmasını  ve sonuçlarını takip etmek

* Çalışanlarını, müteahhitlerini ve tedarikçilerini eğiterek çevre koruma bilincinin  gelişmesini  sağlamak

* Çevresel risklerin en aza indirilmesi, kirliliğin önlenmesi, atıkların azaltılması ve geri kazanılmasını sağlamak

* Çevre yönetim sistemi çalışmaları ve çevre koruma uygulamaları ile ilgili, müşteriler, tedarikçiler  ve  kamu  kuruluşları  ile  açık iletişim kurmak

Ramaksan  bu  faaliyetleri gerçekleştirmek için çevre yönetim sistemi içinde her yıl "amaç"ve "hedefler" koymayı ve bu şekilde çevre koruma performansını  sürekli geliştirmeyi, ilke olarak taahhüt eder.